τρελή του σαγιό

Αφίσα της παράστασης η Τρελή του Σαγιό.