Εργαστήριο Οπτικοακουστικής Μετάφρασης | Εισαγωγή στις Υπηρεσίες Προσβασιμότητας

Εργαστήριο Οπτικοακουστικής Μετάφρασης | Εισαγωγή στις Υπηρεσίες Προσβασιμότητας

Ακουστική Περιγραφή (ΑΠ) και Τιτλισμός για Κωφούς και Βαρήκοους (ΤΚΒ). Τι είναι η Οπτικοακουστική Μετάφραση; Τι εννοούμε όταν αναφερόμαστε σε «Υπηρεσίες Προσβασιμότητας»; Ποιους αφορά και πώς γίνεται; Αυτά είναι μερικά μόνο από τα θέματα που θα εξεταστούν στο...

Pin It on Pinterest