liminal

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ


Η πρόσβαση στον πολιτισμό είναι αναφαίρετο δικαίωμα όλων.
Μάθετε πώς μπορείτε να διευρύνετε το κοινό σας και να προσφέρετε μία καλλιτεχνική εμπειρία που απευθύνεται σε όλα τα μέλη του ενσωματώνοντας Υπηρεσίες Προσβασιμότητας. 

Η liminal, μέσα από την πολυετή εμπειρία της, το ευρύ δίκτυο συνεργατών της αλλά και τη χρήση των κατάλληλων τεχνολογικών μέσων, δημιουργεί Υπηρεσίες Προσβασιμότητας για καλλιτεχνικά έργα, οπτικοακουστικό υλικό, πολιτιστικές και κοινωνικές εκδηλώσεις, προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας.

Παρέχουμε Ακουστική Περιγραφή και Απτικές Ξεναγήσεις για άτομα με οπτική αναπηρία, Υποτιτλισμό για Κωφά και Βαρήκοα άτομα και Διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα σε ζωντανό ή ψηφιακό περιεχόμενο: σε παραστάσεις, μουσεία, εκθέσεις, κινηματογραφικά έργα, βίντεο, συνέδρια, ομιλίες, εργαστήρια. 

Παράλληλα, σχεδιάζουμε και παρέχουμε επικουρικές υπηρεσίες που ολοκληρώνουν την εμπειρία του κοινού κατά την αλληλεπίδρασή του με το εκάστοτε έργο. Μερικές από αυτές είναι: σχεδιασμός προσβάσιμου προωθητικού υλικού, προσβάσιμα έντυπα και ψηφιακά προγράμματα (σε Βraille ή μεγαλογράμματη σειρά ή ηχητικά αρχεία), εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού, κ.ά.

 

Συμβουλευτείτε μας για να εξερευνήσουμε μαζί τους τρόπους με τους οποίους οι δραστηριότητές σας μπορούν να γίνουν περισσότερο προσβάσιμες.

Ακουστική Περιγραφή 

Μια μορφή προφορικής αφήγησης όπου περιγράφονται τα οπτικά στοιχεία ενός έργου διευκολύνοντας την κατανόησή του από άτομα με οπτική αναπηρία.

Σε ποιους απευθύνεται;

Σε άτομα που είναι τυφλά, με μερική απώλεια όρασης ή άλλου είδους οπτική αναπηρία.

Πού εφαρμόζεται;

Σε πολιτιστικές και κοινωνικές εκδηλώσεις καθώς και σε κάθε έργο τέχνης με οπτικό περιεχόμενο: παραστάσεις, εκθέσεις, μουσεία, συνέδρια, φεστιβάλ, κινηματογραφικά έργα, τηλεοπτικά προγράμματα, διαφημίσεις, ιστότοπους, κλπ.

Από ποιους γίνεται;

Επαγγελματίες της Ακουστικής Περιγραφής με ειδίκευση στον τομέα της Οπτικοακουστικής Μετάφρασης δημιουργούν και χρονίζουν το σενάριο της Ακουστικής Περιγραφής. Η Ακουστική Περιγραφή είτε ηχογραφείται από επαγγελματίες εκφωνητές σε στούντιο ηχογράφησης, είτε μεταδίδεται ζωντανά στο χώρο της εκδήλωσης με τη χρήση του κατάλληλου εξοπλισμού. Το τελικό στάδιο ελέγχου γίνεται από την Ομάδα Ελέγχου Ποιότητας της liminal που αποτελείται από άτομα με οπτική αναπηρία για να διασφαλίσουμε την ποιότητα των υπηρεσιών μας.

Απτικές Ξεναγήσεις 

Η περιήγηση σε πολιτιστικό χώρο (θεατρική σκηνή, μουσείο, γκαλερί, κλπ.) με τη δυνατότητα διάδρασης με τα αντικείμενα ή εκθέματα μέσω της αφής.

Σε ποιους απευθύνεται;

Σε άτομα που είναι τυφλά, με μερική απώλεια όρασης ή άλλου είδους οπτική αναπηρία.

Πού εφαρμόζεται;

Σε ζωντανές πολιτιστικές εκδηλώσεις όπως μια παράσταση ή μία επίσκεψη σε ένα μουσείο.

Οι Απτικές Ξεναγήσεις συνήθως λαμβάνουν χώρα πριν από την έναρξη μιας παράστασης στην οποία υπάρχει Ακουστική Περιγραφή προκειμένου να δώσουν την δυνατότητα στο κοινό με οπτική αναπηρία να εξοικειωθεί με τον σκηνικό χώρο, τα αντικείμενα, τα κοστούμια, αλλά και τους χαρακτήρες ενός έργου και να μπορέσουν έπειτα να απολαύσουν ανεμπόδιστα την παράσταση. 

Μία ξενάγηση σε έναν μουσειακό χώρο ή γκαλερί μπορεί επίσης να γίνει προσβάσιμη με αυτόν τον τρόπο, με τη δημιουργία ρέπλικας μουσειακών εκθεμάτων, ή απτικού αντίγραφου των έργων τέχνης. Έτσι, μαζί με πληροφορίες για τα ίδια τα εκθέματα που παίρνει ο επισκέπτης από την ξενάγηση, έχει την δυνατότητα να τα εξερευνήσει και απτικά.

Από ποιους γίνεται;

Για τον συντονισμό μιας Απτικής Ξενάγησης, απαιτείται η συνεργασία επαγγελματιών της Ακουστικής Περιγραφής για άτομα με οπτική αναπηρία μαζί με επαγγελματίες του εκάστοτε συνεργαζόμενου χώρου (μουσείο, θεατρική σκηνή, κτλ.) όπως σκηνογράφους, σκηνοθέτες, ξεναγούς, ιστορικούς τέχνης, κλπ. Το τελικό στάδιο ελέγχου γίνεται από την Ομάδα Ελέγχου Ποιότητας της liminal που αποτελείται από άτομα με οπτική αναπηρία για να διασφαλιστεί η ποιότητα των υπηρεσιών μας.

Υποτιτλισμός για Κωφούς και Βαρήκοους

Η προβολή σε μορφή υποτίτλων του ακουστικού περιεχομένου ενός έργου, όπως είναι ο προφορικός λόγος, οι ήχοι και η μουσική.

Σε ποιους απευθύνεται;

Σε άτομα με ακουστική αναπηρία, καθώς επίσης και σε θεατές που βρίσκονται μακριά από τον χώρο της ζωντανής δράσης, σε άτομα που δεν γνωρίζουν καλά την ομιλούσα γλώσσα, σε χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Πού εφαρμόζεται;

Παρέχεται ως Υπηρεσία Προσβασιμότητας σε πολιτιστικές και κοινωνικές εκδηλώσεις, σε έργα τέχνης με ακουστικό περιεχόμενο και σε μαγνητοσκοπημένο ψηφιακό υλικό, όπως για παράδειγμα σε παραστάσεις, εκθέσεις, συνέδρια, φεστιβάλ, κινηματογραφικά έργα, τηλεοπτικά προγράμματα, διαφημίσεις, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ιστότοπους κλπ.

Από ποιους γίνεται;

Γίνεται από επαγγελματίες υποτιτλιστές με ειδίκευση στον Υποτιτλισμό για Κωφά και Βαρήκοα άτομα. Το τελικό στάδιο ελέγχου γίνεται από την Ομάδα Ελέγχου Ποιότητας της liminal που αποτελείται από άτομα με ακουστική αναπηρία για να διασφαλιστεί η ποιότητα των υπηρεσιών μας.

Διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα (ΕΝΓ)

Η ταυτόχρονη διερμηνεία στη Νοηματική γλώσσα του προφορικού λόγου και της ηχητικής ατμόσφαιρας ενός έργου.

Σε ποιους απευθύνεται;

Απευθύνεται σε Κωφά και Βαρήκοα άτομα και σε άτομα που επικοινωνούν με την Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.

Πού εφαρμόζεται;

Η ταυτόχρονη διερμηνεία στην ΕΝΓ παρέχεται ως Υπηρεσία Προσβασιμότητας σε πολιτιστικές και κοινωνικές εκδηλώσεις, καθώς και σε κάθε μαγνητοσκοπημένο ψηφιακό υλικό, όπως για παράδειγμα, σε παραστάσεις, εκθέσεις, συνέδρια, φεστιβάλ, κινηματογραφικά έργα, τηλεοπτικά προγράμματα, διαφημίσεις, μέσα κοινωνικής δικτύωσης κλπ.

Από ποιους γίνεται;

Από επαγγελματίες διερμηνείς Νοηματικής γλώσσας, μέλη του Σωματείου Διερμηνέων Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας και από Κωφούς Διερμηνείς.

Καθολική Προσβασιμότητα

Η δημιουργία των συνθηκών που θα επιτρέψουν σε όλα τα άτομα να έχουν εύκολη πρόσβαση σε έναν χώρο, προϊόν ή υπηρεσία και θα τους δώσουν τη δυνατότητα να τα απολαύσουν αυτόνομα και ανεμπόδιστα.

Σε ποιους απευθύνεται;

Απευθύνεται σε όλα τα μέλη του κοινού ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου, αναπηρίας, κτλ. 

Πού εφαρμόζεται;

Σε κάθε πολιτιστικό αγαθό που παρουσιάζεται ζωντανά ή σε ψηφιακή μορφή μπορούν να ενσωματωθούν Υπηρεσίες Προσβασιμότητας που θα κάνουν το περιεχόμενό του προσβάσιμο σε άτομα με αισθητηριακές ή νευροαναπτυξιακές αναπηρίες. 

Η καθολική προσβασιμότητα επιτυγχάνεται με τον καλύτερο τρόπο αν ενταχθεί εξαρχής στον σχεδιασμό της εκάστοτε παραγωγής, χωρίς ειδικές προσαρμογές ή προσθήκες. Ανάλογα με το έργο, μπορούμε να προτείνουμε ιδέες και λύσεις για να είναι εξαρχής προσβάσιμο και εύληπτο σε όλα τα μέλη του κοινού.

Από ποιους γίνεται;

Η εφαρμογή Υπηρεσιών Καθολικής Προσβασιμότητας απαιτεί τη συνεργασία ενός διευρυμένου δικτύου συνεργατών που αποτελείται από Διερμηνείς της ΕΝΓ και Υποτιτλιστές για Κωφά και Βαρήκοα άτομα, Ακουστικούς Περιγραφείς για άτομα με οπτική αναπηρία, επαγγελματίες Εκφωνητές, Σύμβουλους Προσβασιμότητας, Ομάδες Ελέγχου Ποιότητας, κλπ. προκειμένου να διασφαλιστεί η βέλτιστη εμπειρία για το κοινό.

 

Συμβουλευτείτε μας για να διαμορφώσουμε μαζί το πλάνο προσβασιμότητας που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες σας.

Portfolio

Tricky Little Games

Tricky Little Games

“…that creeps from the earth” με διερμηνεία στην ΕΝΓ

“…that creeps from the earth” με διερμηνεία στην ΕΝΓ

Τα Συν-εργαστήρια παρουσιάζουν!

Τα Συν-εργαστήρια παρουσιάζουν!

Η Προξενήτρα προσβάσιμη στο Εθνικό Θέατρο

Η Προξενήτρα προσβάσιμη στο Εθνικό Θέατρο

Πινόκιο στο Εθνικό Θέατρο με Καθολική Προσβασιμότητα

Πινόκιο στο Εθνικό Θέατρο με Καθολική Προσβασιμότητα

MOS – Προσβάσιμο στη Στέγη Ωνάση

MOS – Προσβάσιμο στη Στέγη Ωνάση

Προσβάσιμη χριστουγεννιάτικη παράσταση στον Φάρο!

Προσβάσιμη χριστουγεννιάτικη παράσταση στον Φάρο!

Η liminal στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Η liminal στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Rooms – Συναντήσεις με τους Ody Icons

Rooms – Συναντήσεις με τους Ody Icons

Πολυαισθητηριακή Ξενάγηση στο ΚΠΙΣΝ και στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος για άτομα με μερική ή ολική απώλεια όρασης

Πολυαισθητηριακή Ξενάγηση στο ΚΠΙΣΝ και στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος για άτομα με μερική ή ολική απώλεια όρασης

Συμπερίληψη Εν Δράσει

Συμπερίληψη Εν Δράσει

Ξενάγηση στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα στην έκθεση Akin στον TAVROS

Ξενάγηση στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα στην έκθεση Akin στον TAVROS

Romaland με καθολική προσβασιμότητα

Romaland με καθολική προσβασιμότητα

Δεύτερη χρονιά με το Ethnofest!

Δεύτερη χρονιά με το Ethnofest!

Super Feelings – Super Powers: έρχεται το 6ο Athicff!

Super Feelings – Super Powers: έρχεται το 6ο Athicff!

POLYDRAMA live

POLYDRAMA live

Listen to Our Story στο Ολυμπιακό Μουσείο

Listen to Our Story στο Ολυμπιακό Μουσείο

Θεατρική παράσταση HIV

Θεατρική παράσταση HIV

Ody Icons: πιο ανατρεπτικοί από ποτέ!

Ody Icons: πιο ανατρεπτικοί από ποτέ!

SDH στο 7ο Θερινό Φεστιβάλ Γαλλικού Κινηματογράφου

SDH στο 7ο Θερινό Φεστιβάλ Γαλλικού Κινηματογράφου

Το SAFEable ταξιδεύει!

Το SAFEable ταξιδεύει!

Εργαστήριο Φωτογραφίας Κλικable

Εργαστήριο Φωτογραφίας Κλικable

Ψυχική Υγεία στο Nostos 2023

Ψυχική Υγεία στο Nostos 2023

«Crips Talk» vol.2

«Crips Talk» vol.2

Sόse – νέο προσβάσιμο τραγούδι από τους Ody Icons

Sόse – νέο προσβάσιμο τραγούδι από τους Ody Icons

Τελευταίες πολυαισθητηριακές ξεναγήσεις στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος

Τελευταίες πολυαισθητηριακές ξεναγήσεις στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος

Η liminal συμμετέχει στο SENSEin

Η liminal συμμετέχει στο SENSEin

Το SAFEable στην Κινηματογραφική Λέσχη του ΕΚΠΑ

Το SAFEable στην Κινηματογραφική Λέσχη του ΕΚΠΑ

Ethnofest – Προσβάσιμα ψηφιακά ντοκιμαντέρ

Ethnofest – Προσβάσιμα ψηφιακά ντοκιμαντέρ

Οι ody icons LIVE στο ΠΛΥΦΑ

Οι ody icons LIVE στο ΠΛΥΦΑ

Η Όλγα Δαλέκου στο Revolution is not a one time event

Η Όλγα Δαλέκου στο Revolution is not a one time event

M-Power Festival

M-Power Festival

Ο Σπύρος Γραμμένος τραγουδά “Καμία μόνη”

Ο Σπύρος Γραμμένος τραγουδά “Καμία μόνη”

Τα “Τρελά Χρώματα” επιστρέφουν!

Τα “Τρελά Χρώματα” επιστρέφουν!

Συμμετοχή του SAFEable στην Πλατφόρμα του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης!

Συμμετοχή του SAFEable στην Πλατφόρμα του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης!

“Ja, aber…” στο Βερολίνο!

“Ja, aber…” στο Βερολίνο!

Society Uncensored 02: Αναπηρία και Πολιτισμός | Ορατότητα και Αναπαράσταση

Society Uncensored 02: Αναπηρία και Πολιτισμός | Ορατότητα και Αναπαράσταση

«Crips Talk» – το νέο podcast των Cool Crips!

«Crips Talk» – το νέο podcast των Cool Crips!

Μπες στην Ομάδα Ελέγχου Ποιότητας της liminal

Μπες στην Ομάδα Ελέγχου Ποιότητας της liminal

POLYDRAMA by ody icons | LIVE CONCERT at Temple Athens

POLYDRAMA by ody icons | LIVE CONCERT at Temple Athens

Το πρώτο μουσικό βίντεο με Ακουστική Περιγραφή στην Ελλάδα

Το πρώτο μουσικό βίντεο με Ακουστική Περιγραφή στην Ελλάδα

«Η Τρελή του Σαγιό» από τη Θεατρική Ομάδα Κωφών «Τρελά Χρώματα»

«Η Τρελή του Σαγιό» από τη Θεατρική Ομάδα Κωφών «Τρελά Χρώματα»

Η Βαλίτσα της Ουρανίας Σελέστ

Η Βαλίτσα της Ουρανίας Σελέστ

Πρεμιέρα για το ντοκιμαντέρ “SAFEable”

Πρεμιέρα για το ντοκιμαντέρ “SAFEable”

Ethnofest – Προβολή χωρίς αποκλεισμούς

Ethnofest – Προβολή χωρίς αποκλεισμούς

Καθολική προσβασιμότητα στο “Σπιρτόκουτο: The Musical”

Καθολική προσβασιμότητα στο “Σπιρτόκουτο: The Musical”

Η liminal στο 1ο NEVRONAS Festival!

Η liminal στο 1ο NEVRONAS Festival!

Το Athicff ξαναχτυπά!

Το Athicff ξαναχτυπά!

Εντατικό Σεμινάριο Υποτιτλισμού για Κ(κ)ωφά και Βαρήκοα άτομα

Εντατικό Σεμινάριο Υποτιτλισμού για Κ(κ)ωφά και Βαρήκοα άτομα

Εντατικό Σεμινάριο Ακουστικής Περιγραφής

Εντατικό Σεμινάριο Ακουστικής Περιγραφής

Από γενιά σε γενιά με διερμηνεία στην ΕΝΓ και ΥΚΒ

Από γενιά σε γενιά με διερμηνεία στην ΕΝΓ και ΥΚΒ

Το drama των Ody Icons είναι προσβάσιμο!

Το drama των Ody Icons είναι προσβάσιμο!

Προσβάσιμη έκθεση φωτογραφίας σε συνεργασία με το ΠΙΟΠ

Προσβάσιμη έκθεση φωτογραφίας σε συνεργασία με το ΠΙΟΠ

Συνεργασία Liminal – Διοτίμα

Συνεργασία Liminal – Διοτίμα

Φάουστ – Όπερα με υπηρεσίες καθολικής προσβασιμότητας

Φάουστ – Όπερα με υπηρεσίες καθολικής προσβασιμότητας

“Χαλεπάς” Προσβάσιμος σε όλους

“Χαλεπάς” Προσβάσιμος σε όλους

Χριστουγεννιάτικες Ιστορίες στον Φάρο – “Πέφτει Χιόνι και είναι ροζ” με υπηρεσίες προσβασιμότητας

Χριστουγεννιάτικες Ιστορίες στον Φάρο – “Πέφτει Χιόνι και είναι ροζ” με υπηρεσίες προσβασιμότητας

Σεμινάριο Υποτιτλισμού για Κ(κ)ωφά και Βαρήκοα άτομα

Σεμινάριο Υποτιτλισμού για Κ(κ)ωφά και Βαρήκοα άτομα

Σεμινάριο Ακουστικής Περιγραφής για άτομα με οπτική αναπηρία

Σεμινάριο Ακουστικής Περιγραφής για άτομα με οπτική αναπηρία

Ανοίγει η Ψηφιακή Πλατφόρμα Προβολών Προσβάσιμη για Όλους του ATHICFF!

Ανοίγει η Ψηφιακή Πλατφόρμα Προβολών Προσβάσιμη για Όλους του ATHICFF!

Το Υπουργείο της Υπέρτατης Ευτυχίας με ΥΚΒ

Το Υπουργείο της Υπέρτατης Ευτυχίας με ΥΚΒ

Το Κουκλόσπιτο: Μέρος δεύτερο με ΥΚΒ και διερμηνεία στην ΕΝΓ

Το Κουκλόσπιτο: Μέρος δεύτερο με ΥΚΒ και διερμηνεία στην ΕΝΓ

“Τα μαγικά μαξιλάρια” με καθολική προσβασιμότητα

“Τα μαγικά μαξιλάρια” με καθολική προσβασιμότητα

Όφις και Κρίνο στο Μουσείο Καζαντζάκη

Όφις και Κρίνο στο Μουσείο Καζαντζάκη

«Κάποιος θα έρθει» του Γιον Φόσσε, σε σκηνοθεσία Γιάννη Χουβαρδά | Ακουστική περιγραφή στο ΚΠΙΣΝ

«Κάποιος θα έρθει» του Γιον Φόσσε, σε σκηνοθεσία Γιάννη Χουβαρδά | Ακουστική περιγραφή στο ΚΠΙΣΝ

Του Έρωτα και της Ψυχής | 29/09/2021 στην Ηλιούπολη!

Του Έρωτα και της Ψυχής | 29/09/2021 στην Ηλιούπολη!

8ος Μύλος Παραστατικών Τεχνών: 17-26 Σεπτεμβρίου

8ος Μύλος Παραστατικών Τεχνών: 17-26 Σεπτεμβρίου

Α.Π.ολαύστε την προβολή!

Α.Π.ολαύστε την προβολή!

Οι Ody Icons LIVE στα Lunar Sessions!

Οι Ody Icons LIVE στα Lunar Sessions!

Οι ody icons LIVE στο Lunar Space!

Οι ody icons LIVE στο Lunar Space!

H liminal στο Our Festival 7

H liminal στο Our Festival 7

Του Έρωτα και της Ψυχής

Του Έρωτα και της Ψυχής

Το πρώτο Synama Festival είναι εδώ!

Το πρώτο Synama Festival είναι εδώ!

Το Εισιτήριο με Ακουστική Περιγραφή

Το Εισιτήριο με Ακουστική Περιγραφή

Acting on Camera | Sueño

Acting on Camera | Sueño

Athens Pride 2020

Athens Pride 2020

Working out my little muscles By ODY ICONS

Working out my little muscles By ODY ICONS

ΜΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΠΤΑ

ΜΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΠΤΑ

Our Festival 6 | Υπηρεσίες Προσβασιμότητας

Our Festival 6 | Υπηρεσίες Προσβασιμότητας

ODY ICONS | Thessaloniki Queer Arts Festival

ODY ICONS | Thessaloniki Queer Arts Festival

Ιστορίες Φαντασμάτων από την Ιαπωνία

Ιστορίες Φαντασμάτων από την Ιαπωνία

Ακουστική Περιγραφή στις Παραστατικές Τέχνες | Η Εικόνα σε Λέξεις

Ακουστική Περιγραφή στις Παραστατικές Τέχνες | Η Εικόνα σε Λέξεις

Ακουστική Περιγραφή και Κινηματογράφος | Η Εικόνα σε Λέξεις

Ακουστική Περιγραφή και Κινηματογράφος | Η Εικόνα σε Λέξεις

Ακουστική Περιγραφή και Εικαστικές Τέχνες | Η Εικόνα σε Λέξεις

Ακουστική Περιγραφή και Εικαστικές Τέχνες | Η Εικόνα σε Λέξεις

Η Εικόνα σε Λέξεις

Η Εικόνα σε Λέξεις

“Οι Δραπέτες της Σκακιέρας” με υπηρεσίες προσβασιμότητας ♟ Summer Nostos Festival ♟

“Οι Δραπέτες της Σκακιέρας” με υπηρεσίες προσβασιμότητας ♟ Summer Nostos Festival ♟

«Ο άνθρωπος που γελά» με καθολική προσβασιμότητα

«Ο άνθρωπος που γελά» με καθολική προσβασιμότητα

Kλίκable_a new perspective

Kλίκable_a new perspective

Η Αλίκη στην Χώρα των Θαυμάτων [ερωτηματικό]

Η Αλίκη στην Χώρα των Θαυμάτων [ερωτηματικό]

📌 KYMΑ Festival 2019

📌 KYMΑ Festival 2019

«Τέσλα» με Ελληνικούς Υπέρτιτλους (ΥΚΒ)!

«Τέσλα» με Ελληνικούς Υπέρτιτλους (ΥΚΒ)!

“Οι 12 Ένορκοι” με Ελληνικούς (ΥΚΒ) και Αγγλικούς Υπέρτιτλους!

“Οι 12 Ένορκοι” με Ελληνικούς (ΥΚΒ) και Αγγλικούς Υπέρτιτλους!

Κλικ-able Project

Κλικ-able Project

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ | OUR FESTIVAL 4

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ | OUR FESTIVAL 4

Σύγνεφο με Παντελόνια | Παράσταση με ελληνικούς και ρώσικους υπέρτιτλους

Σύγνεφο με Παντελόνια | Παράσταση με ελληνικούς και ρώσικους υπέρτιτλους

“Ψηλά από τη γέφυρα” – μια παράσταση του Εθνικού Θεάτρου, καθολικά προσβάσιμη από τη Liminal

“Ψηλά από τη γέφυρα” – μια παράσταση του Εθνικού Θεάτρου, καθολικά προσβάσιμη από τη Liminal

Kyma Festival | Kyma Project Inclusive Dance

Kyma Festival | Kyma Project Inclusive Dance

Παράσταση “Ο Θρίαμβος του Έρωτα”

Παράσταση “Ο Θρίαμβος του Έρωτα”

Living Realities – Changing Perceptions  | Με ακουστική περιγραφή

Living Realities – Changing Perceptions | Με ακουστική περιγραφή

ΟΙ 12 ΕΝΟΡΚΟΙ με διερμηνεία στην Ε.Ν.Γ. & Ελληνικούς υπέρτιτλους

ΟΙ 12 ΕΝΟΡΚΟΙ με διερμηνεία στην Ε.Ν.Γ. & Ελληνικούς υπέρτιτλους

Our Festival 3 | liminal

Our Festival 3 | liminal

INTERVIEW της ομάδας ΕΜΕΙΣ με καθολική προσβασιμότητα

INTERVIEW της ομάδας ΕΜΕΙΣ με καθολική προσβασιμότητα

Pin It on Pinterest