Συν-εργαστήρια θέατρο κολλάζ

Κολλάζ φωτογραφιών από την ομάδα θεατρικού αυτοσχεδιασμού των Συν-εργαστηρί