κλικable-Πάντειο

Έγχρωμη αφίσα. Στο πάνω μέρος, δύο χέρια που σμίγουν γίνονται η φωλιά ενός φωτογραφικού φακού καθώς ένα τρίτο χέρι από πάνω τον αγκαλιάζει με τα ακροδάχτυλά του. Από κάτω γράφει Κλίκable Το Πάντειο με τα μάτια κλειστά, εργαστήριο φωτογραφίας. Τρίτη 18 Ιουνίου 2024 10-1 π.μ. Γραφείο Προσβασιμότητας Amelib, Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης, Πάντειο Πανεπιστήμιο. Για τη συμμετοχή απαιτείται προκράτηση θέσης.
Στο κάτω μέρος υπάρχουν τέσσερα λογότυπα, από αριστερά προς τα δεξιά, το λογότυπο της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης, μία σπείρα-σήμα της Βιβλιοθήκης, το λογότυπο της Amelib και τελείως δεξιά το λογότυπο της liminal.