πολυαισθητηριακή

Πάνω σε μια μεταλλική ράβδο είναι χαραγμένοι χαρακτήρες σε braille. Ένα