λευκό μπαστούνι

Άτομα με λευκό μπαστούνι συνοδεύονται από βλέποντες καθώς κατεβαίνουν μαζί σκάλες εξωτερικού χώρου με ενδιάμεση κουπαστή.