346_0003_23

σχέδιο με δύο μαύρα χέρια που νοηματίζουν σε λευκό φόντο