Τέσσερις φέτες καρπούζι είναι τοποθετημένες πάνω σε ένα πέτρινο πεζούλι. Πίσω στο βάθος, καμιά δεκαριά παιδιά από 7 μέχρι 15 ετών με μαγιό και καλοκαιρινά ρούχα κάθονται στη σειρά έξω από την πράσινη ξύλινη πόρτα ενός πέτρινου κτίσματος κι απολαμβάνουν στη σκια μια φέτα καρπούζι το καθένα.

Pin It on Pinterest