Acting on Camera | Sueño

Acting on Camera | Sueño

Τον Φεβρουάριο του 2020 πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση του μαθήματος Liminal Fantasia | Acting on Camera με τη Σεραφίτα Γρηγοριάδου. Μετά την επιβολή της καραντίνας, με ψηφιακή καθοδήγηση από την εισηγήτρια και μέσω τηλεδιασκέψεων, η ομάδα αποφάσισε να γυρίσει μία...

Pin It on Pinterest