ελσ

το logo της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στα ελληνικά και στα αγγλικά σε γαλάζιο χρώμα. Στο κέντρο πέντε λευκές γραμμές ξεκινούν παράλληλες και στενεύουν στο κέντρο δημιουργώντας ένα σχήμα καμπύλης