Η liminal και το Κέντρο Διοτίμα, με την υποστήριξη της Alliance for Gender Equality in Europe, ενώνουν τις δυνάμεις τους σε ένα νέο πρόγραμμα που αφορά στην ευαισθητοποίηση και υποστήριξη επιζωσών/-ντων έμφυλης βίας με αισθητηριακές αναπηρίες.

Tο νέο αυτό πρόγραμμα στοχεύει στη δημιουργία μιας προσβάσιμης καμπάνιας ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης πάνω σε ζητήματα έμφυλης βίας και στη δημιουργία συμπεριληπτικών και προσβάσιμων υπηρεσιών υποστήριξης επιζώσων/ντων με αισθητηριακές αναπηρίες. 

 

σε παράθυρα του zoom, 11 συνομιλητές μιλούν ψηφιακά.

Στιγμιότυπο από ψηφιακή συνάντηση των δυο οργανισμών.

 

Τα άτομα με αισθητηριακές αναπηρίες, των οποίων η αυτονομία συχνά δεν είναι δεδομένη, αποκλείονται από τις παροχές και την υποστήριξη που χρειάζονται. Καθώς η συγκεκριμένη πληθυσμιακή ομάδα και οι ανάγκες της δεν λαμβάνονται υπόψη στο σχεδιασμό και τη λειτουργία των υπαρχουσών δομών και υπηρεσιών, δυσκολεύει ιδιαίτερα η διαφυγή τους από την κακοποίηση και την έμφυλη βία. 

Μέσω της συνεργασίας τους οι δύο φορείς επιχειρούν να απαντήσουν στις προκλήσεις που συνδέονται με την αναπηρία και το φύλο, δημιουργώντας ένα προσβάσιμο μονοπάτι ενημέρωσης και υποστήριξης από και για άτομα με αισθητηριακές αναπηρίες για την αποτροπή φαινομένων έμφυλης βίας, αλλά και την υποστήριξη των επιζωσών/όντων. 


Το πρόγραμμα υλοποιείται με την υποστήριξη του  The Alliance for Gender Equality in Europe

To logo του Alliance for gender equality in Europe. Ο Τίτλος με μαύρα γράμματα σχηματίζει έναν κύκλο γύρω από το ακρωνύμιο AGEE με κίτρινα κεφαλαία στο κέντρο.

Pin It on Pinterest