ΥΚΒ manos

Η αφίσα του σεμιναρίου Υποτιτλισμού για Κωφά και Βαρήκοα άτομα με την Κερασία Μιχαλοπούλου με το σύμβολο των υπηρεσιών προσβασιμότητας για άτομα με ακουστική αναπηρία σε μπλε απόχρωση και τα αρχικά ΥΚΒ σε κίτρινο.