4

πίσω από έναν θεατρικό προβολέα φαίνεται στο βάθος μία οθόνη υπερτίτλων. Είναι γραμμένο στα ελληνικά και στα αγγλικά "Α! Καιρό είχα να αναπνεύσω με τόση ευχαρίστηση!"