2

γύρω από ένα μεγάλο ορθογώνιο τραπέζι στο κέντρο μιας θεατρικής σκηνής είναι καθισμένοι 12 άντρες με κοστούμια. Οι 6 από αυτούς έχουν σηκωμένο το χέρι τους. Στο πίσω μέρος της σκηνής πάνω στον τοίχο προβάλλονται υπέρτιτλοι.