1

στο ηλεκτρολογείο ενός θεάτρου, η πλάτη μιας γυναίκας στο σκοτάδι μπροστά από ένα μικρόφωνο. Μπροστά της τέσσερις ανοιχτές οθόνες και πίσω από το τζάμι μπροστά της η άδεια αίθουσα ενός μεγάλου θεάτρου με κόκκινα καθίσματα