Στο εσωτερικό ενός φωτεινού πέτρινου χώρου μία γυναίκα με λευκό μπλουζάκι όρθια μιλάει σε ανθρώπους που κάθονται μπροστά από τους υπόλογιστές τους σε έδρανα

Pin It on Pinterest