Πίνακας που παρουσιάζει σε συνοπτική μορφή το SAFEable σε βήματα με πολύχρωμη αρίθμηση και βέλη. Ιανουάριος - Μάρτιος 2022 Γνωριμία των οργανισμών Εκπαιδευση της liminal σε ζητήματα έμφυλης βίας από το Κέντρο Διοτίμα. Εκπαίδευση του Κέντρου Διοτίμα σε ζητήματα προσβασιμότητας και συμπερίληψης από τη liminal. Απρίλιος - Μάιος 2022 Διενέργεια focus group και ατομικών συνεντεύξεων με γυναίκες με αισθητηριακή βλάβη πάνω σε ζητήματα έμφυλης βίας. Ιούνιος - Αύγουστος 2022 Σχεδιασμός της προσβάσιμης καμπάνιας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης πάνω σε ζητήματα έμφυλης βίας Έναρξη δημιουργίας της πλατφόρμας SAFEable Σεπτέμβριος - Νοέμβριος 2022 Δημιουργία ντοκιμαντέρ Δημιουργία προσβάσιμων υπηρεσιών στο Κέντρο Διοτίμα και ποιοτικός έλεγχος 10 Δεκεμβρίου 2022 Προβολή του προσβάσιμου ντοκιμαντέρ SAFEable στην Ταινιοθήκη Launch day προσβάσιμης ιστοσελίδας.

Pin It on Pinterest