πολυαισθητηριακή

Ένα χέρι διατρέχει χαρακτήρες σε braille που είναι τυπωμένοι σε μια οριζόντια μεταλλική ράβδο σε εξωτερικό χώρο.