εργαστήριο δραματουργίας

Καθισμένοι στο πάτωμα δύο γυναίκες και ένας άντρας είναι σκυμμένοι πάνω σε τετράδια ανοιχτά μπροστά τους και γράφουν στο χαρτί.