Ελεγεία

δύο άντρες στήνουν ένα κυβικό πλαίσιο με γρασίδι στο πάτωμα γύρω από μία γυναίκα τυλιγμένη με ένα λευκό μακρύ σεμέν και με πλατύ χαμόγελο και το χέρι της σε ανάταση