Νήματα General

Η αφίσα για τον εκπαιδευτικό κύκλο ΝΗΜΑΤΑ. Οι συλλαβές της λέξεις στα κεφαλαία με κόκκινα παχιά γράμματα ενώνονται από μια κόκκινη κλωστή που περνάει καμπυλωτά ανάμεσά τους. Αριστερά ένας κύκλος γεμισμένος με κόκκινες πυκνές κλωστές στο εσωτερικό του. Δεξιά πάνω το logo της liminal. Στη μέση, σα σφραγίδα είναι γραμμένα: Παραγωγή liminal, Τίτλος Νήματα, Δράσεις: Συμπεριληπτικά Ψηφιακά Εργαστήρια Σεμινάρια Μαθήματα Διάρκεια: 25 ώρες Έναρξη: Σεπτέμβριος 2021. Κάτω αριστερά το logo του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.