10

σε έναν πέτρινο χώρο μία ομάδα ανθρώπων είναι καθισμένη σε κύκλο και έχουν περασμένα τα χέρια ο ένας πάνω στους ώμους του άλλου σχηματίζοντας μια μεγάλη ομαδική αγκαλιά