Πικτόγραμμα της διερμηνείας στη νοηματική γλώσσα. Σε λευκό φόντο, το σχέδιο δύο χεριών σε μαύρο χρώμα που νοηματίζουν.

Pin It on Pinterest