εικονίδιο για υπότιτλους

σε μαύριο πλαίσιο δύο χαρακτήρες C για τα αρχικά Closed Captions και από κάτω σε σχέδιο ένα ανθρώπινο αυτί στο οποίο φτάνουν ηχητικά κύματα