Ακουστική Περιγραφή μικρό

τα γράμματα Α και Π μαύρα κεφαλαία και τρεις καμπύλες στο πλάι του Π σαν τα ηχητικά κύματα που ταξιδεύουν