Κάτω από τις στήλες του Παρθενώνα, δύο μαρμαροτεχνίτες με κασκέτα και προστατευτικά γυαλιά κόβουν με ειδικά μεταλλικά εργαλεία ένα μεγάλο κομμάτι μαρμάρου.

Pin It on Pinterest