Μια δημοκρατική και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνία είναι εκείνη στην οποία όλες, όλοι και όλα έχουμε ίσα δικαιώματα και ευκαιρίες. Για την επιδίωξη αυτού του στόχου, η Ευρωπαϊκή Ένωση δρομολόγησε το επταετές Πρόγραμμα CERV – Citizens, Equality, Rights and Values Programme (Πολίτες, Ισότητα, Δικαιώματα και Αξίες). 

logo του ευρωπαϊκού προγράμματος empower women σε γαλάζιο και μπλε χρώμα.

Στο πλαίσιο αυτό, το πρόγραμμα Empower Women στοχεύει στην προώθηση μιας πιο συμπεριληπτικής και δημοκρατικής Ευρώπης, προωθώντας και διασφαλίζοντας την ισότητα των φύλων σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Πρόκειται για ένα διετές πρόγραμμα το οποίο ξεκίνησε το Φεβρουάριο του 2024 και προβλέπει παρεμβάσεις σε τέσσερις διακριτούς τομείς που θεωρούνται στρατηγικοί για την επιδίωξη της ισότητας των φύλων: γυναίκες και εργασία, γλώσσα, εκπαίδευση και επικοινωνία.

Το Empower Women  σχεδιάστηκε και υλοποιείται από τους Δήμους Vignola (Ιταλία), L-Imġarr (Μάλτα), Općina Mošćenička Draga (Κροατία), Lousada (Πορτογαλία), Μέσα Γειτονιά (Κύπρος), τη Δημοτική Ένωση Unione Romagna Faentina (Ιταλία) και τον πολιτιστικό οργανισμό liminal (Ελλάδα).

 

Δράσεις του Empower Women

 

1) Η εναρκτήρια εκδήλωση του Empower Women διοργανώνεται τον Απρίλιο από τον Δήμο Vignola της Ιταλίας έχει ως στόχο την ενημέρωση μαθητών και μαθητριών γύρω από την ισότητα των φύλων, εστιάζοντας στην Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες του 2006 που εκπονήθηκε από το Συμβούλιο των Δήμων και των Περιφερειών της Ευρώπης (CEMR).

Παράλληλα θα διαμοιραστεί ερωτηματολόγιο για τη διερεύνηση της ενημέρωσης πάνω στην ισότητα των φύλων, από το Κέντρο Τεκμηρίωσης Γυναικών (Centro documentazione donna).

Μπορείτε να βρείτε και να συμπληρώσετε κι εσείς το ερωτηματολόγιο εδώ.

 

2) Στη συνέχεια η liminal αναλαμβάνει την εκπαίδευση στην Προσβασιμότητα και Συμπερίληψη σε δημοτικούς/ες υπαλλήλους, κοινωνικούς/ες λειτουργούς, καθηγητές/τριες, επαγγελματίες υγείας και τοπικούς οργανισμούς στους εμπλεκόμενους δήμους από την Ιταλία, την Πορτογαλία, τη Μάλτα, την Κύπρο και την Κροατία.

 

Επόμενα βήματα

 

Ανάμεσα στις επόμενες δράσεις του προγράμματος, συμπεριλαμβάνονται τόσο καλλιτεχνικές όσο και δράσεις έρευνας στις οποίες θα συμμετέχουν όλες οι εμπλεκόμενες χώρες:

Στην Κύπρο θα υλοποιηθεί ένα εργαστήριο για μαθητές/τριες για την διερεύνηση ζητημάτων που αφορούν την ισότητα των φύλων και τα ανθρώπινα δικαιώματα στην ΕΕ μέσω των εικαστικών τεχνών.
Στην Κροατία θα διοργανωθεί μια έκθεση φωτογραφίας για τη διερεύνηση των εμποδίων της συμμετοχής των γυναικών στο εργατικό δυναμικό, με έμφαση στις υποεκπροσωπούμενες και περιθωριοποιημένες ομάδες, όπως οι μετανάστριες.
Στην Μάλτα, την Πορτογαλία και την Ιταλία θα διοργανωθούν εργαστήρια και εκδηλώσεις που αποσκοπούν στην ανταλλαγή καλών πρακτικών, στη συζήτηση της νομοθεσίας και των κρίσιμων σημείων της, της έμφυλης βίας και στη διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο οι νέες γενιές αντιλαμβάνονται και αντιμετωπίζουν τα θέματα ισότητας των φύλων.
Τέλος κατά τη διάρκεια και με την ολοκλήρωση του προγράμματος, θα διοργανωθεί στην Κύπρο, την Ιταλία και την Πορτογαλία το FemFest, Φεστιβάλ για τον εορτασμό της πολυμορφίας με κύριο στόχο τη δημιουργία μιας πλατφόρμας διαλόγου, ανταλλαγής ιδεών και ευαισθητοποίησης για τη σημασία της ισότητας των φύλων.

 

 


Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται είναι αποκλειστικά του/των συγγραφέα/ων και δεν αντανακλούν κατ’ ανάγκη εκείνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε η χορηγούσα αρχή μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνες γι’ αυτές.

Η σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: σε μπλε φόντο κίτρινα αστέρια σχηματίζουν έναν κύκλο. Στα δεξιά είναι γραμμένο Co-funded by the European Union.

 

Pin It on Pinterest