μπλε καθίσματα και Σωτήρης Δούβρης

ανάμεσα στα μπλε καθίσματα μιας σκοτεινής θεατρικής αίθουσας ένας άντρας με φακό φωτίζει ένα κείμενο