2

ένας μεσήλικας με πεταχτά μαλλιά φαίνεται να μιλάει κουνώντας τα χέρια του