Στο Σανίδι 2

ένας όρθιος άνδρας πιάνεται από χέρι ενός άνδρα καθισμένου και γέρνει το σώμα του προς τα πίσω