Το Τάβλι

δύο άντρες με παλιά κοστούμια δίπλα από ένα εγκαταλειμένο αυτοκίνητο