Ακουστική Περιγραφή μεγάλο

Το εικονίδιο της Ακουστικής Περιγραφής με τα γράμματα Α και Π σε μαύρα κεφαλαία. Η δεξιά άκρη του Π καμπυλώνει και ακολουθείται από τρεις παρενθέσεις που θυμίζουν ηχητικά κύματα που ταξιδεύουν.