αντιγόνη4

δύο άτομα είναι καθισμένα στις δύο πλευρές ενός τραπεζιού με μεγεθυντικές οθόνες μπροστά από τα πρόσωπά τους ενώ ένας άνδρας στέκεται ανάμεσά τους στο πίσω μέρος του τραπεζιού